Kirurgija roke

 

Specialistični pregled

100

                  Posegi v lokalni anesteziji (pregled je vključen v ceno)

 

Pregled in punkcija gangliona

150

Pregled in injiciranje topnih kortikosteroidov (blokada)

150

Pregled in perkutana sprostitev Dupuytrenove kontrakture

300

Pregled in selektivna aponevrektomija (odstranitev Dupuytrenove kontrakture)

1.000 - 3.000

Pregled in sprostitev zapestnega prehoda (karpalnega kanala), SCC

500

Pregled in odstranitev gangliona - lokalna anestezija

500 - 1.000

Pregled in odstranitev gangliona - sedacija ali splošna anestezija

2.500 - 3.000

Pregled in sprostitev kitne objemke (sprožilni prst, Trigger Finger)

300

Pregled in operativno zdravljenje DeQurvainove bolezni

600

Korekcija krna

500

Rekonstrukcija z lokalnim režnjem ali kožnim presadkom

600 – 1.200

Sprostitev komolčnega prehoda (kubitalni kanal)

1.500 – 2.000

Interpozicijska artroplastika (rizartroza)

3.000 - 3.500

Manjša rekonstrukcija

500 – 1.000

Srednja rekonstrukcija

1.500 – 2.500

Večja rekonstrukcija

3.000 – 5.000

Transpozicija kite

2.000 - 2.500

 

Vse cene so v EUR. Cene v ceniku predstavljajo okvirno oceno stroškov posameznega posega in vključujejo s tem povezane materialne stroške. Pacient bo pred posegom seznanjen z natančno ceno predvidenih stroškov, pri čemer v posameznih primerih cene storitev lahko odstopajo od veljavnega cenika glede na individualno zahtevnost oz. trajanje posega. O cenah posegov, ki zaradi svoje narave niso vključeni v cenik, se pacienti seznanijo po posvetu z zdravnikom glede na zahtevnost in trajanje predvidenega posega. Različne storitve se lahko združijo v kombiniran poseg, o ceni katerega je pacient seznanjen pred samim posegom. Zdravstvene storitve in oskrba so po 2. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.

 

Ljubljana, 04.04.2022

 

PLASTIČNA KIRURGIJA ZORMAN, zdravstvene storitve, d.o.o.