Kirurgija roke

 

Specialistični pregled

50

                  Posegi v lokalni anesteziji (pregled je vključen v ceno)

 

Pregled in punkcija gangliona

100

Pregled in injiciranje topnih kortikosteroidov (blokada)

110

Pregled in perkutana sprostitev Dupuytrenove kontrakture

140

Pregled in selektivna aponevrektomija (odstranitev Dupuytrenove kontrakture)

500 - 3000

Pregled in sprostitev zapestnega prehoda (karpalnega kanala), SCC

300

Pregled in odstranitev gangliona

300 – 1.000

Pregled in sprostitev kitne objemke (sprožilni prst, Trigger Finger)

200

Pregled in operativno zdravljenje DeQurvainove bolezni

580

Nevroliza (sprostitev živca)

1.500 – 3.500

Korekcija krna

350

Rekonstrukcija z lokalnim režnjem ali kožnim presadkom

420 – 1.200

Sprostitev komolčnega prehoda (kubitalni kanal)

1.500 – 2.000

Interpozicijska artroplastika (rizartroza)

3.000

Manjša rekonstrukcija

500 – 1.000

Srednja rekonstrukcija

1.500 – 2.500

Večja rekonstrukcija

3.000 – 5.000

Transpozicija kite

2.000

 

Vse cene so v EUR. Cene v ceniku predstavljajo okvirno oceno stroškov posameznega posega in vključujejo s tem povezane materialne stroške. Pacient bo pred posegom seznanjen z natančno ceno predvidenih stroškov, pri čemer v posameznih primerih cene storitev lahko odstopajo od veljavnega cenika glede na individualno zahtevnost oz. trajanje posega. O cenah posegov, ki zaradi svoje narave niso vključeni v cenik, se pacienti seznanijo po posvetu z zdravnikom glede na zahtevnost in trajanje predvidenega posega. Različne storitve se lahko združijo v kombiniran poseg, o ceni katerega je pacient seznanjen pred samim posegom. Zdravstvene storitve in oskrba so po 2. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.

 

Ljubljana, 01.04.2021

 

PLASTIČNA KIRURGIJA ZORMAN, zdravstvene storitve, d.o.o.