Kirurgija roke
Specialistični pregled 50 €
                                                                                                                                             Posegi v lokalni anesteziji (pregled je vključen v ceno)
Pregled in punkcija gangliona  100 €
Pregled in injiciranje topnih kortikosteroidov (blokada) 110 €
Pregled in perkutana sprostitev Dupuytrenove kontrakture 140 €
Pregled in selektivna aponevrektomija (odstranitev Dupuytrenove kontrakture) 400 - 1.500 €
Pregled in sprostitev zapestnega prehoda (karpalni kanal), SCC 300 €
Pregled in odstranitev gangliona  300 - 1.000 €
Pregled in sprostitev kitne objemke (sprožilni prst, Trigger Finger) 200 €
Pregled in operativno zdravljenje Dequervainove bolezni 380 €
Nevroliza (sprostitev živca) 1.500 - 3.500 €
Korekcija krna 350 €
Zatrditev sklepa 500 €
Sinoviektomija 400 - 1.200 €
Korektivna osteotomija 1.200 €
Rekonstrukcija z lokalnim režnjem ali kožnim presadkom 420 €
Sprostitev komolčnega prehoda (kubitalni kanal) 1.200 €
Prenos živca (neurotizacija) 2.100 €
Interpozicijska artroplastika -operacija rizartroze 1.700 €
Manjša rekonstrukcija 500 - 1.000 €
Srednja rekonstrukcija  1.500 - 2.500 €
Večja rekonstrukcija 3.000 - 5.000 €
Transpozicija- prenos kite 700 €
Revizija in nevroliza brahialnega pleteža 9.000 €
Rekonstrukcija s prostim režnjem  9.000 €
Prosti funkcionalni prenos mišice 12.000 €

Cene v ceniku predstavljajo okvirno oceno stroškov posameznega posega in vključujejo s tem povezane materialne stroške. Pacient bo pred posegom seznanjen z natančno ceno predvidenih stroškov, pri čemer v posameznih primerih cene storitev lahko odstopajo od veljavnega cenika glede na individualno zahtevnost oz. trajanje posega. O cenah posegov, ki zaradi svoje narave niso vključeni v cenik, se pacienti seznanijo po posvetu z zdravnikom glede na zahtevnost in trajanje predvidenega posega. Različne storitve se lahko združijo v kombiniran poseg, o ceni katerega je pacient seznanjen pred samim posegom.

Vse cene so v EUR. Zdravstvene storitve in oskrba so po 2. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.

Ljubljana, 09.04.2018