Poškodba

Večina poškodb brahialnega pleteža je posledica vleka na živce pleteža ob delovanju različno močnih sil. Od velikosti sile pri poškodbi je odvisno, kako hudo so živci poškodovani. Od tega je odvisna verjetnost, da se bo stanje popravilo spontano (samo od sebe), brez kirurškega zdravljenja.

Pri najblažji okvari (nevrapraksija) so poškodovane le ovojnice živčnih vlaken, kar povzroči začasen blok prevajanja po živcu. Obnova funkcije po takšni poškodbi je spontana in praviloma hitra (tedni) in popolna.

Delovanje nekoliko večjih sil povzroči pretrganje živčnih vlaken, ovojnice živca ostanejo neprekinjene (aksonotmeza). Ob takšni poškodbi živčna vlakna med mestom poškodbe in mišico propadejo. V procesu obnove morajo živčna vlakna v tem delu ponovno zrasti . Kot opora in vodilo jim služijo ohranjene ovojnice. Obnova živca poteka s hitrostjo približno 3 cm na mesec. Pri poškodbah brahialnega pleteža to pomeni zelo dolgotrajno obnovo, saj so tarčni organi (mišice in čutila na roki) oddaljeni tudi 80 cm od mesta poškodbe. Ker neoživčene mišice postopno propadajo (popolnoma in nepovratno v 1 do 2 letih), lahko to pomeni, da najbolj oddaljene mišice tudi po končani obnovi živca ne bodo delovale. Spontana obnova funkcije je v primeru aksonotmeze odvisna od obsega poškodbe in oddaljenosti tarčnih organov od mesta poškodbe.

Visoko-energijske poškodbe povzročijo hujše posledice, ki vključujejo popolno pretrganje živcev (nevrotmeza) ali iztrganje (avulzijo) živčnih korenin iz hrbtenjače. Pri popolnem pretrganju ali iztrganju živcev ne moremo pričakovati izboljšanja. Za obnovo funkcije je nujno potrebna operacija.

Poškodbe brahialnega pleteža imajo zapleten vzorec in pri mnogih poškodovancih najdemo kombinacijo opisanih stopenj poškodb posameznih delov pleteža.

V začetku zdravljenja je potrebno s kliničnim pregledom oceniti obseg in določiti mesto poškodbe brahialnega pleteža. Pogosto si pri tem pomagamo s slikovnimi in elektrofiziološkimi preiskavami. Na podlagi zbranih podatkov izdelamo načrt zdravljenja za posameznega poškodovanca. V kolikor je potrebno operativno zdravljenje, moramo izbrati najprimernejšo kombinacijo posegov in jih pravočasno izvesti.