Rezultati

Kirurško zdravljenje zajema obsežen nabor različnih posegov, ki zahtevajo obvladovanje številnih kirurških tehnik. Odvisno od vrste posega ter pridruženih dejavnikov je moč napovedati možnosti uspešnega zdravljenja. Ker so v proces obnove po rekonstrukciji perifernih živcev vključeni številni dejavniki (nepravilno vraščanje živčnih vlaken na mestu poškodbe, propadanje tarčnih organov, brazgotinjenje) so končni rezultati razmeroma nepredvidljivi. Rezultati so v veliki meri odvisni tudi od starosti poškodovanca, oddaljenosti mesta poškodbe od tarčnih organov, kirurške tehnike ter pravilne rehabilitacije. Načeloma so rezultati zdravljenja boljši pri mlajših bolnikih in pri poškodbah kjer so tarčni organi blizu mesta poškodbe. Zelo pomembna je tudi sposobnost učenja in motiviranost bolnika. V primerih primarne rekonstrukcije je na rezultate pogosto potrebno počakati več mesecev. V tem času mora bolnik sodelovati v procesu rehabilitacije.

Rezultati nekaterih sekundarnih posegov, kjer šiv živca ni potreben (lokalni prenosi mišic in kit ter posegi na kosteh in sklepih), so predvidljivi in takojšnji. Ker so v splošnem končni rezultati zgodnjih primarnih rekonstrukcij boljši si prizadevamo, da bi bilo zamujenih primerov čim manj.

Vsakemu poškodovancu, oziroma staršem, pred operacijo natančno predstavimo dejansko stanje, omejitve kirurškega zdravljenja in pričakovan rezultat zdravljenja. Popolnega povratka funkcije pri vseh bolnikih zaradi narave poškodbe ne moremo pričakovati, vendar je za bolnika s popolnoma odsotnim gibom tudi delna izboljšava velika in pozitivna sprememba. Vsaka funkcionalna izboljšava zgornje okončine pomeni večje možnosti za delo, šport in socialne stike.