Kožne vrzeli

Kožo je potrebno nadomestiti, če so rane obsežne in jih ni mogoče zašiti. Pri načinu rekonstrukcije je potrebno izbrati takšno metodo, ki omogoča kar najboljši funkcionalni rezultat ter je sprejemljiva  z estetskega vidika. Kadar je ležišče rane dobro prekrvljeno kožno vrzel lahko pokrijemo s kožnimi presadki. Odvisno od debeline odvzete kože,  odvzemno mesto zaceli samo od sebe ali pa ga je potrebno zašiti. V obeh primerih je odvzemno mesto zaceljeno v desetih dneh. Kožni presadek preživi z vraščanjem žil iz podlage zato mora poškodovani predel vsaj teden dni mirovati v opornici. Kadar rana ni dovolj dobro prekrvljena (razgaljena kost ali kite), je potrebno manjkajoča tkiva nadomestiti s tkivi iz drugega dela roke, ki imajo svojo prekrvavitev.